Kontakty

Klub turistov a horolezcov Javorník
Cementárenská 44
013 11 Lietavská Lúčka

IČO: 37799088
DIČ: 2021483794
Prima banka a.s. 0300760001 / 5600       IBAN SK18 5600 0000 0003 0076 0001

e-mail: javornik@pksoft.sk

Výbor klubu
 
     predseda a agenda SVTS
     tajomník
     hospodár
     člen pre SHS JAMES a sklad materiálu
     člen pre KST
     člen - kronikár
     člen - zapisovatež
Ladislav Novák
Vladimír Hejda
Zuzana Pfefferová
Jaroslav Flachbart
Juraj Hlaváč
Zuzana Sentkerestiová
Johanka Víglašská
+421 907 265 861
+421 905 917 479
+421 904 356 560
+421 948 331 377
+421 949 568 755
+421 905 965 291
+421 948 100 740


Revízor klubu
 
     Blanka Novotná


Správca zaistenej cesty na Hoblíku
 
     Ján Hojo                        +421 903 711 616


Informačný systém KTH Javorník
 
     Peter Kostelanský          javornik@pksoft.sk
.
  KTH Javorník
    Oznamy
    Klubové informácie
    Kalendár
    Fotogaléria
    Kurzy a školenia
    Kontakty
  Interné informácie
    
  Myslíme na prírodu
    Ochrana prírody
    Grantový program
    KIA Motors Slovakia